Genel

C (csh) Kabuğu

Sh, bash ve ksh kabukları bourne kabuğundan elde edilmiştir. C kabuğu etkileşimli kullanım için en popüler kabuktur. Kaliforniya Üniversitesinin Berkeley kampüsünde geliştirilmiştir. Bourne kabuğunun ALGOL programlama dili yerine C yazılım dilini kullanır. 

Bağımsız komutlar, değişkenler, koşullu yürütme

En yaygın şekilde kullanılan komutlar, bağımsız komutlardır.  Bağımsız bir komutu bir değişken izleyebilir. 

ssh 192.168.0.10

Örneğin, yukarıda ssh bir komut 192 ipsi ise bir değişkendir. Csh kabuğu komut satırının ilk sözcüğünü komut olarak, diğer girişleri de bu komutun değişkeni olarak yorumlar. Komut satırında noktalı virgül (;) belirtilirse, kabuk, noktalı virgülü izleyen ilk kelimeyi yeni bir komut olarak yorumlar.


Koşullu Yürütme

mkdir deneme;mkdir deneme2

Bu komut ile csh kabuğu, deneme ve deneme2 klasörleri oluşturacaktır.

Bileşik komutlar ise, iki veya daha fazla komutun birleştirilmesiyle oluşur. Bu şekilde, kabuk daha fazla komut verilmeden, verilen komutların hepsini çalıştırabilir. İki adet ana koşul operatörü vardır.

  • ve-ve operaötürü       : &&
  • veya-veya operaötürü : || 

rm -R deneme/ && mkdir deneme2

Csh kabuğu bu komutu gördüğünde, deneme isimli klasörü silip, deneme2 isimli klasörü oluşturacaktır. Eğer deneme klasörü yoksa (veya silmede başarılı olamazsa, deneme2 klasörü de oluşturmayacaktır.)

komut1 değişken && (başarılı olursa) komut2 değişken

uncompress klasör.Z && rm -R klasör 

rm -R deneme || mkdir deneme2

Csh kabuğu bu komutu gördüğünde ise, deneme isimli klasörü silmeye çalışacak, eğer başarılı olamazsa deneme2 isimli klasörü oluşturacaktır. 

 komut1 değişken || (başarı olamazsa) komut2 değişken

uncompress klasör.Z || mkdir yeniklasör

Kabuk Ortamının Özelleştirilmesi


Csh kabuğunda iki önemli yapılandırma dosyası bulunur. Bunlar her kullanıcının ev dizininde yer alır.

  • .cshrc
  • login
.cshrc dosyasında, komut takma adları, değişken ayarları ve kabuk seçenekleri tanımlanır. Csh her başlatma sırasında bu dosyayı arar. 
.login dosyası ise, ortam değişkenlerini değiştirmek ve konumlandırmak için kullanılır. Ayrıca stty ile verdiğiniz control tuşu kısayolları da bu dosyada tanımlanır. 
Takma Adlar (Alias)

Bir komutu ve parametreyi sürekli kullandığımızı, fakat uzun geldiğini düşünelim. Bunu kısaltmanın yolu alias tanımlamaktır. 
alias takmaad komut şeklinde kullanılır. 

alias olustur mkdiralias gozgezdir tail -f /var/log/messagesalias web apachectl restartalias sil rm -rf /var/log/httpd-access.log 

unalias komutu ise, tanımladığımız aliasları silmemize yarar. unalias takmaad veya hepsini silmek istiyorsak unalias * şeklinde kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir