Genel

Windows Port Forwarding

tarihinde yayınlandı

Windows’da aşağıdaki komut ile port yönlendirme yapabiliyoruz. netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=9506 listenaddress=* connectport=2086 connectaddress=127.0.0.1 Bu  şekilde yerel makinemizden 9506 portuna gelen tüm talepleri 2086 portuna yönlendiriyoruz. netsh interface portproxy show all  komutu ile listeliyoruz. netsh interface portproxy reset komutu ile yapılmış yönlendirmeleri resetleyebiliyoruz.